fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Občianske združenie

OZ rodičov pri MŠ Družstevná pri Hornáde, Prešovská 97/48

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Družstevná pri Hornáde (ďalej len združenie) je v súlade so zákonom č.83/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy so spoločným záujmom o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole, o zveľadenie materskej škôlky a podporu jej aktivít.


Orgány združenia

Valné zhromaždenie: všetci členovia


Predsedníctvo:

  • predseda - Lenka Gajdošová
  • podpredseda - Lenka Hercegová
  • hospodár - Mária Komárová


Ďalší členovia: Stanislav Tréfa, Natália Bránska