fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zápis do MŠ

Oznámenie o zápise do materskej školy

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 je ukončený. Prihlášky podané po termíne zápisu budú akceptované až pri zápise detí na školský rok 2020/21