Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov

Suma: € / mesiac
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou OcÚ (vydáva MŠ) do 10. dňa v mesiaci

Platba prostredníctvom internet bankingu

Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor

Mesačný príspevok na stravovanie

Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou ŠJ do 10. dňa v mesiaci

Príspevky zákonného zástupcu (ZZ) na stravu
Denné - Hmotná núdza (HN) 0,24€
Denné – plniace PPV (predškoláci), ktorých ZZ žiadali o vyplatenie dvojnásobku DB 1.54€
Denné - deti plniace PPV (predškoláci), ktorých ZZ žiadali o dotáciu 0.24€

Platba prostredníctvom internet bankingu

Suma: Podľa poštovej poukážky
Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor

Mesačný príspevok na stravovanie pre predškoláka

Suma: € / deň