Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov

Suma: € / mesiac
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou OcÚ (vydáva MŠ) do 10. dňa v mesiaci

Prostredníctvom internet bankingu:
Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor

Mesačný príspevok na stravovanie

Suma: € / deň
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou ŠJ do 10. dňa v mesiaci

Prostredníctvom internet bankingu:
Suma: Podľa poštovej poukážky
Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor

Mesačný príspevok na stravovanie pre predškoláka

Suma: € / deň